Borravino Inn

.

Borravino Inn was planned out to create a privileged place in Mendoza, Chacras de Coria: a little country hotel surrounded by trees, small old farms and vineyards, with a special microclimate.

  • Address Medrano 2658 Chacras de Coria, Mendoza, 5505, Argentina

Posada Borravino nace bajo el concepto de crear un lugar privilegiado de Mendoza, Chacras de Coria, un pequeño hotel de campo, rodeado de arboleadas, antiguas chacras y viñedos, con un microclima muy particular.

  • Address Medrano 2658 Chacras de Coria, Mendoza, 5505, Argentina

Pousada Borravino nasceu sob o conceito de criar um lugar privilegiado em Mendoza, Chacras de Coria, um pequeno hotel de campo, cercado de árvores, antigas fazendas e videiras, com um microclima muito especial.

  • Address Medrano 2658 Chacras de Coria, Mendoza, 5505, Argentina